LSS

LSS står för lagen om stöd och service till personer med funktionshinder. LSS är utformad för att dessa personer ska kunna leva ett så bra och normalt liv som möjligt. Omgivningen ska inte vara ett hinder för dessa personer att ha en flexibel tillvaro. Lagen tillkom 1994 och den sätter fokus på de funktionshindrades perspektiv i stället för som tidigare då man mer utgick ifrån omgivningen.

De speciella insatser som kan riktas till personer med funktionshinder enligt LSS är bland annat följande:

Rätt till särskilt boende med tillgång till personligt stöd samt meningsfull sysselsättning dagtid för den som har ett funktionshinder som gör att det föreligger svårigheter att få ett arbete på ordinarie arbetsmarknad.

Om du tror dig vara berättigad till stöd enligt LSS kan du kontakta biståndshandläggaren i den stadsdel du är bosatt. Du kan också kontakta oss på Acepto Assistans så hjälper vi dig med alla ansökningshandlingar. Efter att du blivit beviljad assistans hjälper vi dig att hitta dina personliga assistenter. Vi utgår från dina individuella behov och önskemål och är mycket noggranna med att det känns rätt mellan dig och din personliga assistent. Vi hjälper dig att leva det liv som du själv vill leva!

Läs hela lagtexten.

Please leave this field empty.

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig med eventuella frågor. Vi ser till att allting känns glasklart innan du fattar några viktiga beslut.
Vi finns även i Lund